Nhà bán

₫1.5 tỷ Sổ hồng

30/08/2018 90 m2

₫7 tỷ Sổ đỏ

17/08/2018 74 m2

₫1.7 tỷ Sổ hồng

17/08/2018 53 m2

₫2.9 tỷ Sổ hồng

14/08/2018 100 m2

₫6.3 tỷ Sổ đỏ

14/08/2018 55 m2

₫1.9 tỷ Sổ hồng

14/08/2018 15 m2

₫2.5 tỷ Sổ hồng

10/08/2018 452 m2

₫1.4 tỷ Sổ hồng

09/08/2018 54 m2

₫2.9 tỷ Sổ hồng

08/08/2018 66 m2

₫9.9 tỷ Sổ hồng

08/08/2018 35 m2